Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Film - O firmie

O firmie

Organizacją pogrzebów zajmujemy się od 71 lat. Naszą firmę tworzą pracownicy doświadczeni, pełni empatii i zrozumienia, którzy godnie zrealizują uroczystości pogrzebowe według Państwa życzeń i oczekiwań.

Natychmiastowa pomoc

  • 195 88
  • 22 836 69 16
  • 22 836 16 69
  • 608 053 943

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK