Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Drukuj

O Firmie

Film - O firmieOrganizacją pogrzebów zajmujemy się od 71 lat. Naszą firmę tworzą pracownicy doświadczeni, pełni empatii i zrozumienia, którzy godnie zrealizują uroczystości pogrzebowe według Państwa życzeń i oczekiwań.
Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa w urzędach i kancelariach, w których min. załatwimy akt zgonu, zakupimy grób. Jesteśmy przygotowani do organizowania ceremonii w kościołach, domach wyznaniowych, bożnicach, meczetach oraz w domach przedpogrzebowych i salach pożegnań.

Gwarantujemy sumienne przygotowanie pogrzebów wyznaniowych jak i świeckich w rytuale tradycyjnym lub połączonym z kremacją .

Do załatwienia wszelkich formalności związanych z kompleksową organizacją pogrzebu udostępniliśmy 12 punktów usługowych dogodnie zlokalizowanych na terenie całej Warszawy. W razie potrzeby, formalności załatwimy u Państwa w domu lub w innym wskazanym miejscu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, zawsze gotowi służyć radą i pomocą.

Początki naszej firmy sięgają 1945 roku, gdy powołano Miejski Zakład Pogrzebowy, którego zadaniem było organizowanie bieżących pochówków, porządkowanie rozrzuconych po mieście mogił ludności cywilnej, żołnierzy i powstańców warszawskich, opieka nad cmentarzami oraz miejscami pamięci narodowej. Wraz z szybką odbudową stolicy nastąpił dalszy rozwój zakładu, w tym zaplecze techniczno – produkcyjne.

W styczniu 1951 roku decyzją Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Zakład przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe i nadano mu nazwę Miejskiego Przedsiębiorstwa Pogrzebowego.
W połowie lat pięćdziesiątych przedsiębiorstwo otrzymało od władz miasta teren pod nową siedzibę, położony przy ul. Redutowej 25.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z lutego 1976 roku zmieniono jego nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, aby w lutym 2002 r. w wyniku przekształceń własnościowych powołać je jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem i właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Teren przy ul. Redutowej 25 został sprzedany w 2015 roku. Obecnie siedziba Spółki mieści się przy ul. Nakielskiej 3 (teren sąsiadujący).

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK