Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Film - Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który wyjaśni, co zrobić w tych trudnych chwilach.

Natychmiastowa pomoc

  • 195 88
  • 22 836 69 16
  • 22 836 16 69
  • 608 053 943
Drukuj

Co zrobić kiedy...

W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu należy wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej, który wystawi kartę zgonu. Jeśli stało się to w nocy z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), by stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu. Następnie, proszę skontaktować się z nami w celu ustalenia kolejnych kroków.

W przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej, większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana na miejscu, dlatego od razu możecie skontaktować się Państwo z nami w celu ustalenia następnych kroków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK