Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Film - Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Przewodnik - Co zrobić kiedy...

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który wyjaśni, co zrobić w tych trudnych chwilach.

Natychmiastowa pomoc

  • 195 88
  • 22 836 69 16
  • 22 836 16 69
  • 608 053 943
Drukuj

Słownik

NOL - Nocna Opieka Lekarska

NOL - Nocna Opieka Lekarska - szczegółowe informacje można uzyskać w każdej przychodni i zakładach pogrzebowych.

Karta zgonu

Karta zgonu - dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. KZ powinna być wydawana w trzech egzemplarzach:
- jeden dla administracji  cmentarza,
- drugi dla ZUS,
- trzeci dla celów statystycznych.

Akt zgonu

Akt zgonu - dokument wyrabiany w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego,metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.
Urząd bezpłatnie wystawia 3 akty zgonu, każdy następny egzemplarz jest płatny. Przy tradycyjnym pochówku potrzebne będą 2 akty zgonu, natomiast przy kremacji niezbędne będą 3 akty zgonu.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy - Kwota, która przysługuje w razie śmierci osobie ubezpieczonej.
Zasiłek przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie lub instytucji organizującej pogrzeb.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany, a jego kwota wynosi 4.000 zł.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK