Pierwsza warszawska firma pogrzebowa. Rok założenia 1945.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Usługi Pogrzebowe

Drukuj

Usługi

Film - UsługiPoczątki naszej firmy sięgają 1945 roku, gdy powołano Miejski Zakład Pogrzebowy, dziś jesteśmy największą w Warszawie firmą zajmującą się usługami pogrzebowymi. Lata doświadczeń, wypracowane metody działania oraz zaplecze pozwala na szczególne troskliwe wsparcie rodzin oraz osób dotkniętych utratą kogoś bliskiego. Naszym celem jest profesjonalne wsparcie i spełnienie wszelkich oczekiwań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i można nam w pełni zaufać.Zakres świadczonych przez nas usług:

 1. całodobowy przewóz osób zmarłych z mieszkań, domów opieki, hospicjów,
 2. załatwianie formalności:
  • w urzędach (zgłoszenie zgonu do USC i uzyskanie aktu zgonu, uzyskanie zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS),
  • w parafiach (msze św. żałobne),
  • na cmentarzach (miejsce na grób, wykonanie grobu, opłaty kancelaryjne),
 3. kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS.
 4. przewozy osób zmarłych na terenie Polski i zagranicy,
 5. przechowywanie zmarłych w przechowalni,
 6. przygotowanie osób zmarłych do ceremonii pogrzebowej (ubieranie, kosmetyka, tanatopraksja),
 7. sprzedaż wraz z dostawą wszelkiego rodzaju akcesoriów pogrzebowych takich jak: trumny, urny, tabliczki nagrobkowe, krzyże, wieńce, wiązanki itp.,
 8. emisję nekrologów w prasie oraz drukowanie klepsydr,
 9. kremację ciał osób zmarłych lub szczątków po ekshumacji,
 10. organizowanie ceremonii pogrzebowych na wszystkich cmentarzach (wyznaniowych i komunalnych),
 11. oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowych (organy, skrzypce, trąbka i inne),
 12. nagłośnienie podczas ceremonii pogrzebowych,
 13. reportaż foto/video z uroczystości pogrzebowych,
 14. konsolacje (spotkania rodzin),
 15. przewozy uczestników pogrzebu: autokarami, mikrobusami, limuzynami,
 16. ekshumacje,
 17. kopanie i murowanie grobów,
 18. liternictwo na istniejących nagrobkach,
 19. pielęgnację i sprzątanie grobów,
 20. sprzedaż pomników i nagrobków.


Oprócz tradycyjnych pogrzebów w obrządku rzymsko-katolickim, nasza firma oferuje organizacje ceremonii pogrzebowych zgodnie z wyznaniem zmarłego. Organizujemy ceremonie świeckie, innych wyznań oraz z oprawą wojskową.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
KRS 0000085927 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX wydział Gospodarczy KRS
NIP: 525-000-55-44, REGON: 017467911.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 300 000 zł. Konto bankowe: BH S.A. III Oddział w Warszawie: 53 1030 1032 0000 0000 4737 8304

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - MPUK